Природа сильного бізнесу

Алла ЛеуськаГоловний бухгалтер

У компанії Алла працює з 2011 року. Безперервний бухгалтерський стаж – з 1997 року. У функціональні обов’язки Алли входить:

  • дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
  • організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій підприємства;
  • складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її підписання та надання у встановлені терміни користувачам;
  • контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
  • виконання ряду інших функцій, передбачених чинним законодавством.

Має диплом Київського технологічного інституту легкої промисловості, в 1996 році закінчила курс за спеціальністю «Головний бухгалтер». У 2011 році Алла отримала сертифікат з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, виданий Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У 2012 році закінчила курс з дисципліни «Фінансовий облік» у програмі сертифікації CAP / CIPA (сертифікований бухгалтер-практик / сертифікований міжнародний професійний бухгалтер).

новости