Регулятор призначив представників в саморегулівні організації, що діють на фондовому ринку