Природа сильного бізнесу

Юлія ОрловаВнутрішній аудитор компанії

Трудову діяльність у фінансовій сфері почала з 2002 р., за цей період 7 років пропрацювала в компанії з управління активами. Професійну діяльність на фондовому ринку почала в квітні 2007 року. До нашої команди Юлія приєдналася в 2011 році. Посадові обов’язки Юлії охоплюють:

  • проведення перевірок з метою оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю компанії, її відповідності ступеню потенційного ризику, притаманного різним сферам діяльності компанії;
  • організацію постійного контролю за дотриманням працівниками компанії встановлених процедур проведення операцій, функцій і повноважень відповідно до покладених на них обов’язками;
  • розгляд фактів порушень працівниками компанії чинного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР та внутрішніх документів, що регулюють діяльність компанії;
  • розробку рекомендацій щодо усунення виявлених порушень, поліпшення системи внутрішнього контролю та здійснення контролю їх виконання;
  • забезпечення збереження і повернення отриманих від підрозділів компанії документів на всіх носіях;
  • забезпечення повноти документування кожного факту перевірки, письмове оформлення висновків, де повинні бути відображені всі питання, вивчені в ході перевірки, та рекомендації, надані керівництву компанії.

У 2007 р. Юлія закінчила Національний університет харчових технологій і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит». Має кваліфікацію спеціаліста з обліку й аудиту, а також такі сертифікати:

  • фахівець з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку від 20.06.2012 р., строк дії – до 19.06.2015 р. (кваліфікаційне свідоцтво Українського інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана).
новости