Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію ЗНВПІФ «Капітал»